Hoe zit het nu?

Begin 2017 werd de ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet beoogt de teelt en het gebruik van cannabis te reguleren en de kwaliteit en veiligheid van het product te verbeteren. Voorts worden door de werking van de wet de illegale praktijken rondom de productie en levering van cannabis afgebroken.

Het praktisch uitwerken van deze wet is geen sinecure en kent diverse uitdagingen. Het huidige gedoogbeleid van de overheid bevordert een inmenging van de onderwereld in de bovenwereld met een scala aan ongewenste juridische, maatschappelijke en financiële gevolgen.

Een gesloten coffeeshopketen vraagt om een gecontroleerde toetsbare organisatie van teelt naar gebruik van cannabisproducten. Het experiment zoals dat nu wordt voorgesteld door de overheid vraagt om een wetenschappelijke evaluatie en sterke spelers die voldoende zijn gekapitaliseerd met legale middelen.

“Onze missie is het (helpen) realiseren van een veilige en verantwoorde keten van teelt naar gebruik van kwalitatief hoogwaardige cannabis.”

Hoe dan??

Project C is een organisatie die wordt geleid door een advocaat, een huisarts en een politicus. Deze bestuursleden worden uit hoofde van hun functie reeds uitgebreid getoetst aan wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden en zij staan in voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij willen een bijdrage leveren aan de realisatie van een veilige en verantwoorde keten van teelt naar gebruik van kwalitatief hoogwaardige cannabis. Dit manifest is een uitwerking van het gedachtegoed van Project C in antwoord op het experiment gesloten coffeeshopketen.

Project C zal verder gaan als een vennootschap die binnen de kaders van het experiment aanbiedt cannabis te telen en cannabisproducten te produceren voor coffeeshops in Nederland. Het bedrijfsplan van Project C voorziet in de ontwikkeling van een productiefaciliteit voor de teelt van 12 ton cannabis per jaar.

De revenuen van de productie moeten voor een deel ten goede komen aan verbetering van de verslavingszorg en wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van cannabis.

Cannabis wordt gebruikt in onze maatschappij, daarom zijn we als maatschappij ook verantwoordelijk voor het werken aan verantwoord gebruik.

Meer informatie? Ideeën?

Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.